vojas

vojas
vo•jas, -a (plg. la. vājš) adj. Kos58 silpnas: Vo•jas ant akių MitI73.
vo•jai adv.: Vo•jai bepaeit MitI73.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kyvotis — kỹvotis, ojasi, ojosi J, kyvotis Slnt, kyvotis, ojasi, ojosi 1. bartis, peštis, kivirčytis: Kada jūs ir baigsit kỹvotis? Brs. Kỹvoties yra pryšingauti J. Anuodu kỹvojas J. Baras ir kỹvojas J. Tie kunigaikščiai vienas su kitu kyvojas S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kravoti — krãvoti, oja, ojo, kravoti, oja, ojo 1. tr. kraulioti, krovinėti: Atejo ubagas, augęs paveizėti, ir krãvoja savo terbas Šts. Veiza, kad sėda žmogus grabė[je] ir kravo[ja] plytas Pln. | refl.: Jis buvo išardęs visą dviratį, paskleidęs visas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krevoti — krẽvoti, oja, ojo J žr. kravoti: 1. Jonis durnis krevoja ir krevoja medžius, anam vis griūna (ps.) Pkl. 2. refl. Ans krẽvojas į kitą vietą – visus baldus veža iš vienos vietos į kitą Škn. krevoti; iškrevoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plavotis — plãvotis, ojasi, ojosi menk. bastytis, klaidžioti, plaujoti: Benk plãvoties po tas pelkes – koks jau esi! Trk. Nėko gero iš Marės nebūs – plãvojas po visą svietą, taip kaislais ir nueis Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliurvoti — pliur̃voti, oja, ojo šnek. 1. tr., intr. Krt su garsu pilstyti, laistyti, maišyti: Pliurvoja pieną, t. y. pylioja, pila po truputį J. Ką turi pilamą, parpilk – ko čia pliur̃voji! Plt. Ko pliur̃voji putrą katėms, juk dar žmonys nepavalgė! Dr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”